Hạ Tầng Đô Thị Corporation

Cùng Quý Khách kiến tạo những công trình bền vững

TỰ HÀO VỚI NHỮNG

Giá trị cốt lõi

Uy tín đi đầu

Hạ Tầng Đô Thị Corporation bảo vệ chữ Tín như bảo vệ danh dự của chính mình; Luôn chuẩn bị đầy đủ năng lực thực thi và nỗ lực hết mình để đảm bảo đúng cam kết.

Chất lượng phục vụ

Hạ Tầng Đô Thị Corporation luôn đặt tiêu chí chất lượng làm nền tảng, chất lượng sản phẩm dịch vụ, chất lượng trong cam kết; Luôn tự tôn pháp luật, duy trì đạo đức; Lấy khách hàng làm trung tâm.

Nhân lực là vốn quí

Hạ Tầng Đô Thị Corporation xây dựng các mối quan hệ với tinh thần nhân văn; Coi trọng người lao động như là tài sản quí giá nhất; Thấu tình – Đạt lý trong mọi quan hệ. Tạo dựng văn hoá làm việc trên cơ sở công bằng, chính trực và nêu cao sức mạnh đoàn kết.

Tiên phong

Mở đường và mạnh dạn đương đầu vượt qua những thách thức để đón nhận cơ hội vươn đến thành công.

Đổi mới và năng động

Không ngừng thay đổi để phát triển bền vững.

Trách nhiệm

Luôn ghi nhớ phải có trách nhiệm với cộng đồng và xã hội.

Tạo dựng sự khác biệt

Bằng tính đột phá sáng tạo trong kinh doanh và quản trị điều hành.

Văn hoá công ty

TRUNG THỰC QUANG MINH

SẴN SÀNG PHỤC VỤ

NHẤT QUÁN CHỦ TRƯƠNG

Subtitle

CHẤT LƯỢNG ĐI ĐẦU

Subtitle

Mạng lưới hoạt động

ALMOND BEACH RESORT

HẠ TẦNG ĐÔ THỊ CONSTRUCTION

THE SEASIDE VILLAGE PHÚ QUỐC

ANDOCHINE RESORT AND SPA PHÚ QUỐC

LAMIA GARDEN PHÚ QUỐC

THE RESIDENCE PHÚ QUỐC

HẠ TẦNG ĐÔ THỊ HOSPITALITY

SIM ISLAND PHÚ QUỐC

DMCA.com Protection Status